Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Sociálna posudková činnosť 120.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 207/2018 PhDr. Jozef Dub 43040993
Typ: Objednávka Objednávka 2/2019   04.01.2019
Číslo: 2/2019 Roman Pikla 483031786
Typ: Objednávka Objednávka 1/2019   04.01.2019
Číslo: 1/2019 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Zmluva Ročna zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu   31.12.2018
Číslo: 40/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Objednávka Audit   28.12.2018
Číslo: 25/2018 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Objednávka Zimná údržbu ciest v obci Kaľava   28.12.2018
Číslo: 24/2018 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Objednávka Výkon stavebného dozoru na stavbe   13.12.2018
Číslo: 23/2018 Ing. Karol Petz 45324565
Typ: Zmluva Rámcová zmluva   07.12.2018
Číslo: 39/2018 Ekover, s.r.o. 36691021
Typ: Zmluva Zmluva o prenájme KD- Auly MŠ   07.12.2018
Číslo: 38/2018 Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Suchá Dolina - Kaľava 31301185
Typ: Zmluva Licenčná zmluva   21.11.2018
Číslo: 37/2018 Verejná informačná služba s.r.o. 36006912
Typ: Objednávka Rozbor vody zo studne pre MŠ Kaľava   16.11.2018
Číslo: 22/2018 Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. 36500968
Typ: Faktúra Kancelárske potreby mš 15.57 EUR  13.11.2018
Číslo: 206/2018 Soft-Tech s.r.o. 45917272
Typ: Faktúra Mobilné služby 38.53 EUR  13.11.2018
Číslo: 205/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Upomienkove dary, služby 167.88 EUR  13.11.2018
Číslo: 204/2018 Jozef SMRHOLA-OLYMP 32581190
Typ: Faktúra Školné členov HJ 100.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 203/2018 DPO SR 00177474
Typ: Faktúra Elektrická energia 204.20 EUR  13.11.2018
Číslo: 202/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Elektrická energia 131.98 EUR  13.11.2018
Číslo: 201/2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 60.56 EUR  13.11.2018
Číslo: 200/2018 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 85.30 EUR  13.11.2018
Číslo: 199/2018 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Modem 9.00 EUR  13.11.2018
Číslo: 198/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 >>