Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Objednávka   22.01.2019
Číslo: 3/2019 Ing. Vladimír Slaninka 35543973
Typ: Faktúra Servisný poplatok - Cleerio 180.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 266/2018 Bio-Nexus SK, s.r.o. 46812342
Typ: Faktúra Vývoz komunálneho odpadu 241.15 EUR  21.01.2019
Číslo: 265/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz komunálneho odpadu- VOK 160.86 EUR  21.01.2019
Číslo: 264/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Odvoz biologicky rozložiteľného materiálu 19.78 EUR  21.01.2019
Číslo: 263/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 58.99 EUR  21.01.2019
Číslo: 262/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra OcÚ materiál 304.92 EUR  21.01.2019
Číslo: 261/2018 ALTAN spol. s r.o. 31650899
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 59.12 EUR  21.01.2019
Číslo: 260/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Odborná literatúra 87.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 259/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262
Typ: Faktúra CDCP poplatok za vedenie účtu cenných papierov 43.75 EUR  21.01.2019
Číslo: 258/2018 PRIMA banka a.s. 31575951
Typ: Faktúra Právne služby 90.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 257/2018 JUDr.František Pitoňák 45006962
Typ: Faktúra Ohňostroj 297.60 EUR  21.01.2019
Číslo: 256/2018 PYRODYN spiš s.r.o. 36194999
Typ: Faktúra MŠ materiál (radiátor+príslušenstvo) 122.42 EUR  21.01.2019
Číslo: 255/2018 Vladimír Probala PROMIX 37176358
Typ: Faktúra Odborná literatúra 29.40 EUR  21.01.2019
Číslo: 254/2018 Poradca s.r.o. 36371271
Typ: Faktúra Odborná literatúra 24.90 EUR  21.01.2019
Číslo: 253/2018 Poradca s.r.o. 36371271
Typ: Faktúra Odborná literatúra 24.90 EUR  21.01.2019
Číslo: 252/2018 Poradca s.r.o. 36371271
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 51.10 EUR  21.01.2019
Číslo: 251/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Audit za rok 2018 500.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 250/2018 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 36.79 EUR  21.01.2019
Číslo: 249/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Školské pomôcky pre MŠ 218.60 EUR  21.01.2019
Číslo: 248/2018 NOMILAND 36174319

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68 >>