Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 186.77 EUR  26.03.2019
Číslo: 44/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 02/2019 30.18 EUR  26.03.2019
Číslo: 43/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 02/2019 64.48 EUR  26.03.2019
Číslo: 42/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 02/2019 246.27 EUR  26.03.2019
Číslo: 41/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 36.72 EUR  26.03.2019
Číslo: 40/2019 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 56.47 EUR  26.03.2019
Číslo: 39/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Rozbor vody MŠ 51.96 EUR  26.03.2019
Číslo: 38/2019 Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. 36500968
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 41.45 EUR  26.03.2019
Číslo: 37/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Poistenie majetku (Dom smútku) 106.75 EUR  26.03.2019
Číslo: 36/2019 Komunálna poisťovňa 31595545
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov 01 2019 19.78 EUR  26.03.2019
Číslo: 35/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 169.79 EUR  26.03.2019
Číslo: 34/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 466.44 EUR  26.03.2019
Číslo: 33/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Služby Rozhlasom a televíziou Slovenska 224.16 EUR  26.03.2019
Číslo: 32/2019 RTVS 47232480
Typ: Faktúra Materiál a služby MK 132.65 EUR  26.03.2019
Číslo: 31/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 194.10 EUR  26.03.2019
Číslo: 30/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 56.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 29/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 02/2019 30.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 28/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 84.34 EUR  26.03.2019
Číslo: 27/2019 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 78.82 EUR  26.03.2019
Číslo: 26/2019 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 68.14 EUR  26.03.2019
Číslo: 25/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 70 >>