Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 30.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 24/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 64.48 EUR  26.03.2019
Číslo: 23/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 38.62 EUR  26.03.2019
Číslo: 22/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 64.48 EUR  26.03.2019
Číslo: 21/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Energie 720.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 19/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 69.49 EUR  26.03.2019
Číslo: 18/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Autorská odmena za licenciu na použitie hud. diel 20.40 EUR  26.03.2019
Číslo: 17/2019 SOZA 00178454
Typ: Faktúra Poplatok za verejný prenos zvuk. záznamov 38.40 EUR  26.03.2019
Číslo: 16/2019 Slovgram 17310598
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 162.75 EUR  26.03.2019
Číslo: 15/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Projektová dokumentácia k prípojke plynu 220.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 14/2019 Ing. Vladimír Slaninka 35543973
Typ: Faktúra Údržba miestnych komunikácii 115.92 EUR  26.03.2019
Číslo: 13/2019 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra MŠ - učebné pomôcky 12.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 12/2019 Eliška Jurová 30630991
Typ: Faktúra Verejné osvetlenie a rozhlas 2018 1074.98 EUR  26.03.2019
Číslo: 11/2019 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Faktúra Poplatok za pripojenie ( CAV, Kaľava 62) 216.36 EUR  26.03.2019
Číslo: 10/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Školenie, účastnícky poplatok 2x 40.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 9/2019 RVC Košice 31268650
Typ: Faktúra Členský príspevok 28.07 EUR  26.03.2019
Číslo: 8/2019 RVC Štrba 31954502
Typ: Faktúra Dodávka plynu 01/2019 743.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 7/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 147.45 EUR  26.03.2019
Číslo: 6/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 36.23 EUR  26.03.2019
Číslo: 5/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 21.00 EUR  26.03.2019
Číslo: 4/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 70 >>