Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Odhrnovanie snehu 2018 50.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 247/2018 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Faktúra Elektrina 388.21 EUR  21.01.2019
Číslo: 246/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Elektrina 163.84 EUR  21.01.2019
Číslo: 245/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Stravné poukážky 1095.54 EUR  21.01.2019
Číslo: 244/2018 Up Slovensko s.r.o 31396674
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 35.19 EUR  21.01.2019
Číslo: 243/2018 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov - ŠJ 19.78 EUR  21.01.2019
Číslo: 242/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VKO 228.36 EUR  21.01.2019
Číslo: 241/2018 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny pre ŠJ 49.06 EUR  21.01.2019
Číslo: 240/2018 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Termoska, Varič na čaj 187.92 EUR  21.01.2019
Číslo: 239/2018 GastroLux, s.r.o. 36413186
Typ: Faktúra Potraviny pre ŠJ 76.59 EUR  21.01.2019
Číslo: 238/2018 PACIGA s.r.o. 36582115
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 64.48 EUR  21.01.2019
Číslo: 237/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 30.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 236/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Rozbor vody - PVS 250.08 EUR  21.01.2019
Číslo: 235/2018 Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. 36500968
Typ: Faktúra Reklamné predmety obce 294.65 EUR  21.01.2019
Číslo: 234/2018 Jozef SMRHOLA-OLYMP 32581190
Typ: Faktúra SPP zálohová platba 12/2018 692.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 233/2018 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov 47.00 EUR  21.01.2019
Číslo: 232/2018 Stanislav BONK 45305978
Typ: Faktúra Materiál- zimná údržba komunikácii 122.64 EUR  21.01.2019
Číslo: 231/2018 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 23.30 EUR  21.01.2019
Číslo: 230/2018 Extratonery.sk 44152051
Typ: Faktúra Elektrina 154.78 EUR  21.01.2019
Číslo: 229/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Elektrina 340.98 EUR  21.01.2019
Číslo: 228/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 68 >>