Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2020 400.00 EUR  28.05.2020
Číslo: 8/2020 Miestny odbor Matice slovenskej Kaľava 00179027
Typ: Objednávka Vytýčenie plynárenských zariadení   19.05.2020
Číslo: 10/2020 SPP a.s. 35815256
Typ: Objednávka Kancelársky materiál   19.05.2020
Číslo: 9/2020 Printmania SK s.r.o. 51482312
Typ: Faktúra Právne služby 593.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 73/2020 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 05/2020 30.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 72/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Plastová nádoba 120L 202.80 EUR  12.05.2020
Číslo: 71/2020 Obec Kolinovce 00329266
Typ: Faktúra Potvrdenie o pobyte - bianco 22.22 EUR  12.05.2020
Číslo: 70/2020 Centrum polygrafických služieb 42272360
Typ: Faktúra Poskytnutie hydrologických údajov 184.80 EUR  12.05.2020
Číslo: 69/2020 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884
Typ: Faktúra Verejný prenos 38.40 EUR  12.05.2020
Číslo: 68/2020 Slovgram 17310598
Typ: Faktúra Monitoring prevádzky Robur 69.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 67/2020 Robur, s.r.o. 48909513
Typ: Faktúra Materiál - obecné lesy 9.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 65/2020 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 36004120
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 28.10 EUR  12.05.2020
Číslo: 64/2020 ELITOM s. r. o. 45894469
Typ: Faktúra Energie 03/2020 241.72 EUR  12.05.2020
Číslo: 63/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie TKO 03/2020 350.56 EUR  12.05.2020
Číslo: 62/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 03/2020 175.21 EUR  12.05.2020
Číslo: 61/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz biolog. rozložiteľných kuch. odpadov 03/2020 6.43 EUR  12.05.2020
Číslo: 60/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 03/2020 115.19 EUR  12.05.2020
Číslo: 59/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 04/2020 242.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 58/2020 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 03/2020 118.51 EUR  12.05.2020
Číslo: 57/2020 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Systémová podpora Urbis 04-06/2020 100.00 EUR  12.05.2020
Číslo: 56/2020 MADE spol. s r.o. 36041688

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90 >>