Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Tlačoviny - ohlasovňa   18.02.2020
Číslo: 5/2020 Centrum polygrafických služieb 42272360
Typ: Faktúra Vývoz biolog. rozložiteľných kuch. odpadov 01/2020 25.70 EUR  17.02.2020
Číslo: 32/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - školské ovocie 1.40 EUR  17.02.2020
Číslo: 31/2020 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 99.16 EUR  17.02.2020
Číslo: 30/2020 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Energie 01-02/2020 57.00 EUR  17.02.2020
Číslo: 29/2020 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 01/2020 - 02/2020 122.63 EUR  17.02.2020
Číslo: 28/2020 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Licencia za použitie hudob. diel - obecný rozhlas 20.40 EUR  17.02.2020
Číslo: 27/2020 SOZA 00178454
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 01/2020 483.95 EUR  17.02.2020
Číslo: 26/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 01/2020 201.56 EUR  17.02.2020
Číslo: 25/2020 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 02/2020 469.00 EUR  17.02.2020
Číslo: 24/2020 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 02/2020 30.00 EUR  17.02.2020
Číslo: 23/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Zimná údržba ciest 37.50 EUR  17.02.2020
Číslo: 22/2020 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 94.93 EUR  17.02.2020
Číslo: 21/2020 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - školské ovocie 1.77 EUR  17.02.2020
Číslo: 20/2020 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 8.95 EUR  17.02.2020
Číslo: 18/2020 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Školské ovocie 1.77 EUR  17.02.2020
Číslo: 17/2020 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Sociálny posudok 150.00 EUR  17.02.2020
Číslo: 16/2020 PhDr. Jozef Dub 43040993
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 10.62 EUR  17.02.2020
Číslo: 15/2020 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Energie vyúčovacia faktúra 2019 -1746.21 EUR  17.02.2020
Číslo: 14/2020 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Energie 01/2020 484.00 EUR  17.02.2020
Číslo: 13/2020 SPP a.s. 35815256

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 87 >>