Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 111.18 EUR  10.01.2020
Číslo: 253/2019 PENTA SK s.r.o. 35899468
Typ: Faktúra Drvené kamenivo - miestne komunikácie 117.38 EUR  10.01.2020
Číslo: 252/2019 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 11-12/2019 120.81 EUR  10.01.2020
Číslo: 251/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Energie 12/2019 697.00 EUR  10.01.2020
Číslo: 250/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Dodatok Dodatok č. 2   31.12.2019
Číslo: 6/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Zmluva Ročná zmluva 2020 EKOVER   30.12.2019
Číslo: 26/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Dodatok ZENB Zmluva o NFP Dodatok č. 4   30.12.2019
Číslo: 5/2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801
Typ: Zmluva Zmluva o kontokorentnom úvere   05.12.2019
Číslo: 25/2019 PRIMA banka a.s. 31575951
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 12/2019 30.00 EUR  02.12.2019
Číslo: 249/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov 65.00 EUR  02.12.2019
Číslo: 248/2019 Stanislav BONK 45305978
Typ: Faktúra Vypracovanie sociálneho posudku 135.00 EUR  02.12.2019
Číslo: 247/2019 PhDr. Jozef Dub 43040993
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - školské ovocie 2.12 EUR  02.12.2019
Číslo: 246/2019 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 97.47 EUR  02.12.2019
Číslo: 245/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 20.08 EUR  02.12.2019
Číslo: 244/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - školské ovocie 2.09 EUR  02.12.2019
Číslo: 243/2019 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Kancelárske potreby - toner, cartridge 42.63 EUR  02.12.2019
Číslo: 242/2019 Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz 66316669
Typ: Faktúra Energie 10/2019 243.73 EUR  02.12.2019
Číslo: 241/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 10/2019 127.13 EUR  02.12.2019
Číslo: 240/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 09-11/2019 56.00 EUR  02.12.2019
Číslo: 239/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 30.48 EUR  02.12.2019
Číslo: 238/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84 >>