Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Náhradné diely - Agzat   10.06.2021
Číslo: 28/2021 Ľubomír Slabý AGRO/MOTO SERVIS 43610013
Typ: Zmluva Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich   10.06.2021
Číslo: 17/2021 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Učebné pomôcky MŠ (ŠR) 97.39 EUR  01.06.2021
Číslo: 84/2021 Dráčik DIVI, s. r. o. 46118985
Typ: Faktúra Odborná literatúra 81.20 EUR  01.06.2021
Číslo: 83/2021 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262
Typ: Faktúra Informačná vitrína 440.00 EUR  01.06.2021
Číslo: 82/2021 TRIK desingn s.r.o. 44929234
Typ: Faktúra Drvenné kamenivo Garáž DHZO 100.45 EUR  01.06.2021
Číslo: 81/2021 PR-BAGER s.r.o. 51764482
Typ: Faktúra Poplatok za vyjadrenie 96.00 EUR  01.06.2021
Číslo: 80/2021 SPP - distribúcia, a.s. 35910739
Typ: Faktúra Energie 04/2021 250.01 EUR  01.06.2021
Číslo: 79/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 04/2021 85.62 EUR  01.06.2021
Číslo: 78/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie BRKO 04/2021 26.74 EUR  01.06.2021
Číslo: 77/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie 03-05/2021 77.00 EUR  01.06.2021
Číslo: 76/2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál Garáž DHZO 48.52 EUR  01.06.2021
Číslo: 75/2021 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 48.66 EUR  01.06.2021
Číslo: 74/2021 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie KO 04/2021 226.61 EUR  01.06.2021
Číslo: 73/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 04/2021 782.35 EUR  01.06.2021
Číslo: 72/2021 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04-05/2021 55.27 EUR  01.06.2021
Číslo: 71/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Objednávka Rozbory vody   01.06.2021
Číslo: 27/2021 AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999
Typ: Objednávka Školské pomôcky   24.05.2021
Číslo: 26/2021 Dráčik DIVI, s. r. o. 46118985
Typ: Objednávka Publikácie   21.05.2021
Číslo: 25/2021 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262
Typ: Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie   14.05.2021
Číslo: 16/2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177475

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 106 >>