Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Objednávka Ochranné pomôcky   24.03.2021
Číslo: 19/2021 Prime Europe s.r.o. 52437892
Typ: Zmluva Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta   24.03.2021
Číslo: 12/2021 Ján Kašper 142
Typ: Zmluva Dohoda č. 21/44/060/43   22.03.2021
Číslo: 11/2021 ÚPSVR 34255326
Typ: Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena   22.03.2021
Číslo: 10/2021 Matúš Bandžuch 88
Typ: Dodatok Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke   18.03.2021
Číslo: 1/2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197
Typ: Zmluva Zmluva o odbornej praxi   10.03.2021
Číslo: 9/2021 Technická univerzita v Košiciach 00397610
Typ: Zmluva Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodára   09.03.2021
Číslo: 8/2021 Ing. Ján Mních 35538767
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 7/2021 Stanislav Bandžuch 20202020
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 6/2021 Simona Stanová 000111
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 5/2021 Mgr. Juraj Čurilla 00011
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 4/2021 Romana Puhallová 0001
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 3/2021 Ing. Roman Bandžuch 033
Typ: Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti   03.03.2021
Číslo: 2/2021 Martin Kollárik 03
Typ: Faktúra Pracovná zdravotná služba 2021 252.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 39/2021 MEDISON, s.r.o. 36679135
Typ: Faktúra Energie 03/2021 344.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 38/2021 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Údržba miestnych komunikácii 200.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 37/2021 Family Company - Services for you s.r.o. 48301124
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 03/2021 30.00 EUR  02.03.2021
Číslo: 36/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra ŠJ Potraviny 27.48 EUR  02.03.2021
Číslo: 35/2021 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra DHZO - nabíjačka 81.88 EUR  02.03.2021
Číslo: 34/2021 ERING s. r. o. 50454561
Typ: Faktúra Kancelársky materiál 28.80 EUR  02.03.2021
Číslo: 33/2021 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 103 >>