Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2019 327.72 EUR  24.05.2019
Číslo: 90/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04.2019 66.58 EUR  24.05.2019
Číslo: 89/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Telekomunikačné služby 04.2019 31.20 EUR  24.05.2019
Číslo: 88/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie VOK 349.44 EUR  24.05.2019
Číslo: 87/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Energie - Plyn 05/2019 143.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 86/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 05/2019 30.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 85/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál 201.47 EUR  24.05.2019
Číslo: 84/2019 Elektroset Krompachy s.r.o. 31654169
Typ: Faktúra Bezpečnostný kľúč 48.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 79/2019 VUJE, a.s. 31450474
Typ: Faktúra Energie 03/2019 127.57 EUR  24.05.2019
Číslo: 78/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 03/2019 368.54 EUR  24.05.2019
Číslo: 77/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Systémová podpora URBIS 04-06/2019 100.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 76/2019 MADE spol. s r.o. 36041688
Typ: Faktúra Poistné - zmluva č. 6580162547 54.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 75/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441
Typ: Faktúra Vývoz odpadu VOK nádoby 03/2019 143.91 EUR  24.05.2019
Číslo: 74/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz odpadu KUKA nádoby 03/2019 530.49 EUR  24.05.2019
Číslo: 73/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Členské za rok 2019 33.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 72/2019 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Príspevok na realizáciu triedeného zberu 239.40 EUR  24.05.2019
Číslo: 71/2019 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Energie - Plyn 372.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 70/2019 SPP a.s. 35815256
Typ: Faktúra Kancelárske potreby (MŠ, OCU, ŠJ) 185.32 EUR  24.05.2019
Číslo: 69/2019 Jenčík Peter SooF 33056277
Typ: Faktúra Kancelárske potreby voľby 25.01 EUR  24.05.2019
Číslo: 68/2019 Jenčík Peter SooF 33056277
Typ: Faktúra Výkon zodpovednej osoby 03/2019 30.00 EUR  24.05.2019
Číslo: 67/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 74 >>