Informácie o dokumente

<< Naspäť
Základné informácie
Číslo dokumentu: 216/2019  
Typ dokumentu: Faktúra
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie
Dátum zverejnenia: 04.11.2019
Dátum prijatia: 18.10.2019
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky:
Vystavil: Romana Puhallová
Fukncia:
Partner
Obchodné meno: DS Consulting, s. r. o.
IČO: 47566931
Adresa: Mlynská 1136/3, 05342 Krompachy

Suma
Suma: 400.00 EUR
Vrátane DPH: áno