Informácie o dokumente

<< Naspäť
Základné informácie
Číslo dokumentu: 40/2021  
Typ dokumentu: Faktúra
Predmet: Materiál OcÚ
Dátum zverejnenia: 09.04.2021
Dátum prijatia: 03.03.2021
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky:
Vystavil: Romana Puhallová
Fukncia:
Partner
Obchodné meno: SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o.
IČO: 31671969
Adresa: Hlavná 9, 05342 Krompachy

Suma
Suma: 69.80 EUR
Vrátane DPH: áno