Informácie o dokumente

<< Naspäť
Základné informácie
Číslo dokumentu: 167/2021  
Typ dokumentu: Faktúra
Predmet: Znalecký posudok parc. CKN 46/8 a 46/9
Dátum zverejnenia: 22.11.2021
Dátum prijatia: 02.11.2021
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky:
Vystavil: Romana Puhallová
Fukncia:
Partner
Obchodné meno: Ing. Edita Baginová
IČO:
Adresa: ,

Suma
Suma: 80.00 EUR
Vrátane DPH: áno